Tổng hợp mẫu hoa lối đi lên sân khấu

500.000 

Trang trí hoa lối đi kiểu trụ giá từ 500/trụ
Trang trí lối đi giá từ 700k/ mét hoa
Vui lòng liên hệ để nhận báo giá trọn gói
Trang trí lối đi lên sân khấu theo yêu cầu