Khay trầu têm

150,000 

Bộ khay gồm 6 miếng trầu tIêm + 1 chai rượu lễ + 1 bao hỷ

HOTLINE: 0966 00 5511

Danh mục: Từ khóa: